Beberapa Wasiat Nasehat (Amar Ma'ruf Nahi Munkar ) dari para Tokoh Agama.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dhear Sahabat Cyber Muslim Semua-Nya. 
Bismillahirrahmanirrahiim.
 

"Orang yang tidak memerintah terhadap kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah seperti orang yang mencampakkan Kitabullah di belakang punggungnya."
(Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra).

"Siapa yang memberi nasehat Saudara-Nya di tempat yang sunyi, Maka Ia telah melakukan perbaikan pada Diri-Nya dan Siapa yang memberi nasehat Saudara-Nya di tempat keramaian, Sesungguh-Nya Ia membuka aib dan Menghianati-Nya."
( Imam Syafi’i )

"Barangsiapa terkumpul dalam Diri-Nya tiga sifat, Maka imam-Nya telah sempurna : Orang yang menyeru kepada Kebaikan dan Dia juga Melaksanakan-Nya, Melarang pada perbuatan Buruk dan Dia tidak Melakukan-Nya serta menjaga aturan-aturan yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan."
( Imam Syafi’i )

_"Berbicara tentang nasihat, Kulihat Diri-Ku tak pantas untuk memberikannya. Sebab, nasihat seperti zakat, Nishabnya adalah kemampuan untuk memetik nasihat itu bagi Diri-Nya Sendiri. Seseorang yang belum mencapai nishab, Bagaimana Ia akan mengeluarkan zakat Dan Seorang yang tak memiliki cahaya, Bagaimana dapat dijadikan sebagai alat penerang oleh Orang lain, Bagaimana bayangan akan lurus jika kayunya bengkok, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewahyukan kepada 'Isa bin Maryam As:
"Nasihatilah Diri-Mu, Jika Engkau mampu memetik nasihat, Maka nasihatilah orang lain.Jika tidak, Maka malulah kepada-Ku."_
(Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali).

"Anak-Ku, Pertama-tama nasihatilah Diri-Mu, Kemudian nasihatilah Orang lain. Perhatikanlah Diri-Mu, Jangan mengurusi orang lain, Jangan mengurusi Orang lain selama dalam Diri-Mu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Sungguh celaka, Engkau mengaku tahu cara menyelamatkan Orang lain.Hanya seorang perenang handallah yang mampu menyelamatkan Mereka dari samudera ganas. Hanya orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang dapat mengembalikan manusia ke Jalan-Nya. Seseorang yang tidak mengenal-Nya, bagaimana dapat menuntun manusia ke jalan-Nya."
(Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailany).


"Aku wasiatkan kepada Kalian agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan keberkahan kepada Kalian dalam menegakkan Agama (Islam) Terhadap Istri, Anak dan para pembantu rumah tanggamu. Hati-hatilah, Jangan menganggap remeh masalah ini, Karena seseorang kadang-kadang mendapat musibah dan gangguan disebabkan oleh orang-orang di bawah tanggungannya, Yaitu istri, anak dan pembantu. Sebab Dia adalah pemegang kendali rumah tangga."
(Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsy).

Wallahu A'lam.

Tetap Semangat Ta'at Beriman, Bertaqwa Beramal, Shaleh Dan Istiqamah Dalam Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul-Nya.

#Aamiin Aamiin Aamiin Ya Raball'Aalmiin.

Mohon Maaf Apabila Ada Kekhilafan Kata Dan Kami Mengucapkan Terimakasih..

Share on :

0 Reply to “Beberapa Wasiat Nasehat (Amar Ma'ruf Nahi Munkar ) dari para Tokoh Agama.”

Empty comment.
New comments are only allowed for registered users.